Żarty  się  skończyły - mają  być 

koszulki  dla  sów. Jak nie będzie

to  i  strony  nie  będzie.